Geofilter: Reklam till lokala och regionala målgrupper i sociala medier.

Geofilter används för riktad annonsering. I Facebook Ads Manager har varje annonsör möjlighet att skicka ut sina annonser till en exakt målgrupp. Geofilter kan användas för att skapa specifika händelser, vilket innebär att vi till exempel kan ange att endast personer från Berlins upptagningsområde, eller ännu mer exakt från Berlins stadsområde, kommer att få vår annons.

Geofilter i realtid för evenemang

Som vi redan har berättat i vår artikel om Big Data handlar geofilter också om att samla in mycket data. Ju mer data ett företag har till sitt förfogande, desto mer exakt kan man skapa målgrupper och individuella kluster. Stora sociala nätverk som Facebook har långt över en miljard användare. Det innebär att över en miljard människor ger plattformen information om sig själva, sina idéer, intressen, vänner och mycket mer. Utifrån detta kan man skapa målgrupper för företag. Dessa målgrupper kan filtreras inte bara efter ålder eller intressen, utan även efter geografiska uppgifter. Den geografiska sökningen fungerar även i realtid.

Om du vill marknadsföra ett evenemang, t.ex. en konsert eller en klubbkväll, kan du använda sociala nätverk som Facebook för att nå personer i närområdet. Om det till exempel är en konsert ikväll i Berlin Mitte Stadt kan vi rikta oss till alla människor som befinner sig i Berlin idag men inte bor där. Genom att dela upp målgrupperna på samma sätt som t.ex. ålders- eller intressegrupper kan vi utforma reklamen ännu effektivare. Spridningsförluster undviks på så sätt.

Facebook-annonser? Lär dig steg för steg och gratis: Facebook Ads & Promotions