Rekryteringsbyrå: Hitta bra medarbetare! Så här fungerar det

Rekryteringsbyrå – Sökandet efter kvalificerad personal kan bli en stor utmaning för företag. I vår tid av ökande digitalisering erbjuder internet många möjligheter att locka potentiella medarbetare. Rekryteringsbyråer spelar en allt viktigare roll i detta, eftersom de erbjuder helhetsstöd när det gäller rekrytering av anställda. I den här artikeln får du veta vilka rekryteringsåtgärder som finns tillgängliga och vad du bör titta på när du väljer rekryteringsbyrå. Dessutom förklarar vi när det är klokt att anlita en byrå och vad som kännetecknar en bra rekryteringsbyrå. Så om du vill veta hur du hittar den perfekta rekryteringsbyrån bör du definitivt läsa vidare.

Hur du hittar det perfekta rekryteringsföretaget

Allt fler arbetsgivare har allt svårare att fylla lediga tjänster med rätt personer. Därför väljer allt fler företag att lägga denna uppgift i händerna på rekryteringsföretag. I den här artikeln vill vi berätta vad du bör titta på när du väljer rekryteringsbyrå.

Vad är en rekryteringsbyrå?

Till skillnad från headhunters eller rekryteringsbyråer erbjuder rekryteringsbyråer helhetsstöd när det gäller rekrytering av anställda. Detta omfattar till exempel employer branding, aktiv sourcing, kandidatresor, prestationsmarknadsföring eller rekrytering. Tack vare det holistiska stödet kan lediga tjänster ofta fyllas med de mest lämpliga kandidaterna så snabbt som möjligt.

Hur fungerar rekrytering i dag?

Rekryteringen har förändrats märkbart under de senaste åren. Numera finns det knappt några jobbannonser i tidningar. Den klassiska rekryteringen har i allt högre grad ersatts av de kanaler som digitaliseringen erbjuder. Det handlar bland annat om onlineformulär, onlinejobbbörser, aktiv rekrytering eller särskilt utformade kampanjer för personalmarknadsföring som leder potentiella arbetstagare till de önskade platserna.

Vilka rekryteringsåtgärder finns det?

Digitaliseringen öppnar många möjligheter för rekryteringsbyråer att locka till sig potentiella anställda via internet. Vilka åtgärder som är lämpliga beror dock oftast också på respektive målgrupp. I det följande har vi listat de vanligaste rekryteringsåtgärderna som du kan använda för att framgångsrikt rekrytera medarbetare via internet.

De vanligaste rekryteringsåtgärderna i digitaliseringens tidevarv:

 • Karriärsida på hemsidan
 • Tredjeparts jobbannonser
 • Modernt arbetsgivarvarumärke
 • Jobbannonser på sociala medier
 • Kampanjer för prestationsbaserad marknadsföring
 • Aktivt inköp på sociala medier

Särskilt när det gäller att locka unga talanger är internet viktigt i dagens värld. Därför är det oerhört viktigt för alla företag att bygga upp en stark digital närvaro för att förbli konkurrenskraftiga i framtiden. Det är i denna utmaning som moderna rekryteringsbyråer kommer in i bilden.

När ska du anlita en rekryteringsbyrå?

Att arbeta med ett rekryteringsföretag kan vara fördelaktigt av flera skäl. Nedan har vi listat de vanligaste skälen till varför företag väljer att samarbeta:

 • Att lätta på bördan för dina egna anställda
 • Brist på interna resurser
 • Utvidgning av det egna kunskapsspektrumet
 • Otillräcklig kompetens
 • Komplettering av befintliga åtgärder

Hur mycket kostar en rekryteringsbyrå?

Hur mycket en rekryteringsbyrå kostar kan inte besvaras på ett generellt sätt. Det beror oftast på vilka av de ovan nämnda åtgärderna som ska genomföras. Därför måste kostnaderna beräknas individuellt. Många rekryteringsbyråer erbjuder gratis konsultationer i detta sammanhang så att behoven kan fastställas.

Vad kännetecknar en bra rekryteringsbyrå?

En bra rekryteringsbyrå kännetecknas vanligtvis av att den har framgångsrika kunder. Dessa presenteras ofta i form av fallstudier på respektive rekryteringsbyrås hemsidor. Dessutom är modern rekrytering datadriven, vilket innebär att alla relevanta nyckeltal kan utvärderas. Detta är särskilt viktigt för företag när det gäller att göra en kostnads-nyttokalkyl.

Slutsats: Därför bör du anlita ett rekryteringsföretag.

Företag som har svårt att rekrytera personal bör anlita en rekryteringsbyrå. Ofta kan de befintliga utmaningarna nämligen inte lösas på egen hand. Särskilt när rekryteringen måste omstruktureras helt och hållet är det mycket vettigt att använda sig av en byrå så att de lediga tjänsterna kan tillsättas.

✔️ Lärande
✔️ Rekryteringsbyråer erbjuder helhetsstöd vid rekrytering av anställda.
✔️ Verktyg för marknadsföring på nätet och aktiv rekrytering är viktiga åtgärder för modern personalrekrytering.
✔️ En rekryteringsbyrå kan avlasta företagen och komplettera befintliga åtgärder.
✔️ En bra rekryteringsbyrå kännetecknas av kundframgångar och datadriven rekrytering.
✔️ Kostnaden för att anlita en rekryteringsbyrå beror på de individuella behoven och kan fastställas vid kostnadsfria konsultationer.
✔️ Att arbeta med en rekryteringsbyrå kan vara meningsfullt om rekryteringen behöver omstruktureras helt och hållet.