Community Management – A&O för påverkare och företag

Community management handlar om att hantera och aktivera de egna intressenterna, dvs. de egna fans och kunder som följer eller skulle kunna följa en i sociala nätverk. Det kan t.ex. vara vänner som värvar vänner genom presentkampanjer.

Förvaltning av gemenskapen

Vår egen gemenskap är därför alltid en bred krets och en idealisk kontaktpunkt. I princip handlar community management dock om administration och målinriktad främjande av interaktion med den snävare kretsen, våra fans. På YouTube, Instagram och Facebook, men även på andra sociala nätverk, oavsett om det handlar om affärer på LinkedIn eller musik på TikTok, är din egen gemenskap guldet i de sociala nätverken. Här kan information spridas utan filter, precis som PR-arbete i media brukade vara. Fansen kan tilltalas direkt, deras eget innehåll kan spridas, men också kampanjer och erbjudanden. På så sätt får du en mycket närmare kontakt med ditt samhälle och skapar samtidigt en kontakt genom liknande intressen och ämnesområden. Samtidigt får samhällsförvaltningen inte bara handla om att sända information utan också om att ta emot den, där mottagande och interaktion spelar en viktig roll. I den enklaste formen är det till exempel kommentarer som besvaras.

  • Hantering och aktivering av egna prospekt, fans och kunder
  • Det kan också vara personer som har länkats samman av en vän på fotot, den egna gemenskapen är en stor krets.
  • Din egen gemenskap är guldet i sociala nätverk