Marknadsföringsidéer för HR: 5 kreativa exempel för ditt företag

Idéer för HR-marknadsföring – Vill du som arbetsgivare göra ditt företag mer attraktivt för potentiella anställda och sticka ut från konkurrenterna? Då bör du definitivt förlita dig på kreativa idéer för HR-marknadsföring. Ett målinriktat och innovativt HR-arbete kan trots allt bidra till att förbättra ditt företags image och göra det mer attraktivt som arbetsgivare. I den här artikeln presenterar vi fem användbara HR-marknadsföringsidéer som du kan använda för att sätta ditt företag i rampljuset och locka till dig topptalanger. Läs vidare för att lära dig hur riktade åtgärder kan ge dig en märkbar fördel på arbetstagarmarknaden.

5 kreativa idéer för HR-marknadsföring för ditt företag

HR-marknadsföring är en viktig del av HR-arbetet och kan bidra till att förbättra företagets image och öka dess attraktionskraft som arbetsgivare. Genom riktade åtgärder kan företagen aktivt närma sig talanger och på så sätt stärka sitt varumärke. För att hjälpa dig att uppnå detta avslöjar vi i den här artikeln 5 användbara idéer för HR-marknadsföring som du kan använda för ditt företag.

HR-marknadsföring: Hur du skiljer ditt företag från konkurrenterna

Använd de anställda som varumärkesambassadörer

En kreativ idé inom HR-marknadsföring är att använda de egna anställda som varumärkesambassadörer. Genom att dela med sig av erfarenheter och intryck av företaget på sociala nätverk kan de anställda bidra till att förbättra företagets image och väcka potentiella kunders intresse. På detta sätt kan framför allt employer branding stärkas.

Besök karriärevenemang

Att organisera karriärevenemang är också en mycket användbar idé för HR-marknadsföring som du kan använda för att marknadsföra ditt HR-arbete. Genom sådana evenemang kan företagen få direktkontakt med potentiella kandidater och presentera sitt varumärke. Karriärevenemang kan till exempel ta formen av jobbmässor eller karriärdagar. För vid sådana evenemang får du möjlighet att inleda ett direkt utbyte med intresserade parter.

Företagets interna karriärwebbplats

Skapa en karriärsida på företagets webbplats. En karriärsida ger intresserade kandidater möjlighet att ta reda på aktuella jobberbjudanden och särskilt karriärmöjligheter. Det är ett viktigt verktyg inom HR-marknadsföring eftersom det ökar arbetsgivarens synlighet och därmed ökar sannolikheten för att kvalificerade kandidater får kännedom om dina jobberbjudanden.

Använd sociala medier

Sociala mediekanaler som Facebook, Instagram, TikTok och Linkedin är särskilt användbara för unga kandidater när det gäller att ta reda på mer om en potentiell arbetsgivare. Därför bör du inte under några omständigheter bortse från denna HR-marknadsföringsidé och i allt högre grad övertyga potentiella intressenter om ditt eget företag genom innovativa inlägg.

Attraktiva anställningsförmåner

Erbjuda attraktiva personalförmåner, t.ex. flexibla arbetstider, företagshälsovård, en trettonde lön eller bonusar. Detta kan bidra till att göra ditt företag mycket mer attraktivt. Du bör dock undvika att främja föråldrade HR-marknadsföringsidéer som gratis kaffe, frukt eller en bordsfotboll. I princip alla gör det.

Fler intressanta idéer för HR-marknadsföring i en överblick

I det här avsnittet vill vi kortfattat ta upp ytterligare idéer för HR-marknadsföring för att visa hur du kan öka din attraktionskraft som anställd.

Fler idéer för HR-marknadsföring i en överblick

  • Skapa en blogg där du presenterar din företagskultur.
  • Presentera ditt företag i branschspecifika medier
  • Upprätthålla nära kontakt med universitet och högskolor
  • Involvera dina anställda i företagets vinster
  • Ge dina anställda en kristallklar karriärplan.
  • Skapa en företagsfilm för marknadsföring
  • Anordna en ”öppen dag” för intresserade parter.
  • Tillhandahålla tillräckligt med informationsmaterial (broschyrer, videor etc.).

Slutsats: Kreativa idéer för HR-marknadsföring ger ditt företag en märkbar fördel.

Personalmarknaden i Tyskland är mycket konkurrensutsatt. Men med innovativa idéer för HR-marknadsföring kan du lyckas få en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna. Tipsen i den här artikeln har gett dig en viktig grund. Du bör dock också överväga dina egna åtgärder för att positionera dig attraktivt på marknaden.

✔️ Lärande
✔️ HR-marknadsföring är en viktig del av HR-arbetet.
✔️ Att använda anställda som varumärkesambassadörer kan stärka bilden.
✔️ Karriärevenemang och karriärsidor ökar synligheten.
✔️ Sociala medier är viktiga kanaler för att nå potentiella kandidater.
✔️ Attraktiva personalförmåner gör företaget mer attraktivt.
✔️ Det kan vara bra att hålla kontakten med universiteten.
✔️ Delning av vinsten kan ha en motiverande effekt.
✔️ En kristallklar karriärplan ökar personalens tillfredsställelse.
✔️ En företagsfilm kan övertyga potentiella kandidater.
✔️ Evenemang som t.ex. en öppen dag kan väcka intresse.
✔️ Tillräckligt informationsmaterial gör det lättare att få information.
✔️ Innovation och kreativitet är viktiga framgångsfaktorer.