Sökmotoroptimering (SEO / SEA): Google & Co.

Sökmotoroptimering (SEO / SEA): Google & Co.

SEO / sökmotoroptimering – Hur fungerar det egentligen? Idag vill vi titta närmare på ämnet sökmotoroptimering, SEO. Så att du förstår hur mekanismen (PageRank) och algoritmen bakom sökmotorer som Google eller Bing, Yandex och Duck Duck Go Go Go fungerar. Naturligtvis med tydligt fokus på Google, världens största sökmotor. Varje dag startar miljarder sökfrågor via Google, och det är här som informationssökningen börjar, men också där köpet av produkter börjar. För närvarande görs cirka 3,45 miljarder sökfrågor per dag. Därför är sökmotoroptimering intressant för hela e-handelssektorn!

SEA betyder Search Engine Advertising (sökmotorannonsering). Den kan till exempel användas för att annonsera innehåll som har skapats för SEO (till exempel en butiksprodukt) i Google och andra sökmotorer. Din annons visas före de organiska resultaten. Läs mer om SEA här.

Frågor? Prata med oss eller skriv till våra SEO-experter: Kontakt

Din byrå för SEO och SEA-marknadsföring [år]:

Social Media Agency by CXMXO

Stephan M. Czaja, ägare
CXMXO-gruppen

Sökmotoroptimering (SEO / SEA): Google & Co.

Hur fungerar en sökmotor, enkelt förklarat?

Inte bara inom e-handel, utan även för byråer, tjänsteleverantörer och mycket annat, är det oerhört intressant att hamna i toppen av sökresultaten. I dag tittar vi närmare på SEO, SEA och SEM. Vad betyder SEO, vad är intryck och klick och hur fungerar innehållsmarknadsföring? Hur skriver man bra SEO-texter? Hur långa måste texterna vara? Vi svarar på de viktigaste frågorna som når oss som byrå! Vår grundläggande SEO-kontroll för dig!

Sökmotorer har som yttersta mål att ge sina användare det bästa och mest informativa innehållet.

Fördelar med sökmotoroptimering

Bara en liten översikt över fördelarna:

 • Förvärv av nya kunder via XL-plattformen Google
 • SEO är hållbart och mätbart
 • Riktade för exakta sökord
 • Fler besökare till webbplatsen/onlinebutiken
 • Bättre texter, mer konvertering
 • SEO ökar medvetenheten

I Berlin, Köln, Düsseldorf, München, Hamburg och Hamburg och i hela Tyskland blir sökmotoroptimering och digitala försäljningskanaler allt viktigare.

Algoritm, PageRank och strategi

För att hitta de bästa resultaten tittar algoritmen på innehållet på Internet och bedömer de enskilda sidorna med hjälp av ”PageRank”-förfarandet, ett analysförfarande som vi kommer att diskutera mer ingående senare. Utvärderingen av sidorna leder sedan till att de enskilda sidorna, sorterade efter relevans, listas i en lista (sökresultaten). De som erbjuder användaren mest mervärde och information placeras högst upp i sökresultaten. Ju bättre texten är, ju mer omfattande det övergripande arbetet är, ju mer sammanhängande strukturen är, ju snabbare sidan laddas, desto högre rankning.

Så snart användarna skickar in en sökfråga på en portal visas resultaten inom några millisekunder. Sökmotorns algoritm arbetar 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet och omvärderar ständigt sidorna på internet.

Genom dessa ständiga uppdateringar ser Google till att användarna endast får se relevanta resultat. Det är därför som sökmotorerna lägger så stor vikt vid kvaliteten på internetsidorna, och därför måste texterna optimeras och förberedas innan de publiceras i bloggen, på hemsidan eller i nätbutiken.

Mål för sökmotoroptimering: Enkelt förklarat

Mål – Målet för sökmotoroperatörerna (även ditt mål): Att ge bästa möjliga information. Därför ger de också ett mervärde för användarna. Resultaten sorteras efter relevans. Det betyder att du ska ge exakt innehåll.

Nyckelord – Algoritmen utvärderar enskilda sidor (PageRank-metoden). Det är därför nischer är så intressanta inom sökmotoroptimering, även långa sökordskedjor som: ”BMW ny modell i svart var man kan köpa” ger ledtrådar.

Påverkande faktorer – Många faktorer spelar in i utvärderingen: Textens längd, laddningshastighet, länkar och mycket mer.

Ekologiskt + betalt (tips!) – Operatörerna finansieras genom avancerade placeringar, t.ex. Google Adwords. Det innebär att det finns annonser före de organiska sökresultaten. Denna placering får inte heller glömmas bort i det övergripande sammanhanget för prestationsbaserad marknadsföring. Läs mer om Google Ads här.

Hur många sökningar görs per dag?

För närvarande görs cirka 3,45 miljarder sökfrågor per dag. I Tyskland görs till exempel 9 av 10 sökfrågor via Google. Ingen lämnar sidan 1, hela 86 % klickar inte på sidan 2, vilket visar hur viktig den första sidan är. 68 % tittar bara på de 5 första av 10 sökresultat.

 • 3,45 miljarder sökningar per dag
 • 9 av 10 tyskar använder Google för sökfrågor
 • 86 % lämnar inte sidan 1
 • 68 % tittar endast på de 5 första av 10 sökresultat (sida 1).

Intressanta fakta gör skillnaden! Vill du ha mer? Boka våra talare.

Vad är SEO-optimering?

Hur fungerar sökmotoroptimering? Om du vill att din egen webbplats eller e-handel ska hamna högt i sökmotorernas resultat måste du göra sökmotoroptimering, det är klart.

Sökmotoroptimering innebär bra SEO-texter! SEO-texter skapas av SEO-ansvariga i företaget eller i den beställda byrån, här handlar det inte bara om den löpande texten utan om hela strukturen och strukturen bakom den, som beskrivits tidigare. Det är nämligen bara genom en bra grundstruktur i enskilda texter som man senare kan skapa stora system.

Nyckeltal som ger en bra överblick över framgången är bland annat nyckelord som internlänkning, men också vistelsetid på sidan och antal besökta sidor. Ju längre en användare stannar på sidan, desto högre är vistelsetiden. Detta är ett mycket viktigt nyckeltal för sökmotoroptimering.

Nyckeltal inom sökmotoroptimering

 • Vistelsetid – Hur länge stannar användaren på sidan?
 • Interaktion – Om användaren aktivt utför åtgärder (interaktion), t.ex. bläddrar på sidan, öppnar bilder, klickar på länkar osv.
 • Genomsnittligt antal sidor – hur många sidor öppnar besökarna i genomsnitt?
 • Demografiska uppgifter – Vilken målgrupp finns på webbplatsen (ålder, land, stad, intressen osv.).

Vad är SEO-innehåll?

Framgången med sökmotoroptimering mäts med hjälp av SEO-nyckeltalen (ovan). Grunden för framgång i sökmotorn är SEO-innehåll (texter). Att skapa innehåll innebär innehåll utöver texten. Som du kommer att se i våra 10 tips för sökmotorn handlar det om mer än bara löpande text. Från en ren textlayout till information med mervärde, till interna länkar eller till och med SEO för bilder, det finns många byggarbetsplatser på en hemsida eller inom e-handel.

Dessutom finns hela strukturen bakom de enskilda texterna med deras sökmotoroptimering. Denna struktur sammanfattas kort och tydligt i en redaktionell plan. Denna redaktionella plan är grunden för samarbetet mellan byrån och dig som kund. Den erbjuder tidsplanering i förväg, men den förmedlar också de grundläggande strategiska övervägandena om nyckelord och ämnesområden. Den redaktionella planen fungerar som vägledning även för alla berörda medarbetare.

Om du vill förstå de absoluta grunderna för SEO rekommenderar vi dock de 10 tips som följer strax! Med dem förstår du metodiken bakom det första SEO-innehållet relativt snabbt och enkelt.

Nyckelord – Bästa praxis: kreativ marknadsföring av innehåll

Innan vi går in på de 10 bästa SEO-tipsen, här är nyckelbegreppet inom sökmotoroptimering: nyckelord!

Nyckelord är specifika termer som i slutändan är målet för en enskild text. Artikeln kan till exempel ha begreppet som centralt tangentbord: ”SEO Text” eller mer allmänt ”SEO Agency”. Tydlig och fokuserad, eftersom det handlar om sökmotoroptimering.

Man skulle kunna skriva hela böcker om nyckelord, mycket enkelt och vackert som ett begripligt exempel, jag hittar felstavade termer. De visar hur en enskild SEO-text kan tolkas. Vill du ha ett litet exempel på kreativt SEO-innehåll?

Om till exempel ett sökord som ”SEO Angentur” (ja, du läste rätt) söks mer än 2 500 gånger i månaden, kommer bra SEO-chefer att få det sökordet. Faktum är att över 2 500 personer i Tyskland söker efter ”SEO Angentur” varje månad! På ett år är det hela 30 000 sökningar på grund av ett stavfel som de flesta människor inte tänker på! Teoretiskt sett 30 000 potentiella kunder för din SEO-byrå. Följande rubrik är tänkt att göra Google uppmärksam på vår sida för detta specifika sökord.

SEO Angentur (bästa praxis ”Stavfel i SEO”)

Förra månaden gjordes faktiskt 2 900 sökningar på Google.de på sökordet ”SEO Angentur”. Vi har exakt samma sak här för ”Influenza Agentur”, eftersom många förväxlar stavningen av ”Influencer” och ”Influenza”, antingen av okunskap eller genom autokorrigering i smarttelefonen. Ett litet test? Det är bara att söka efter ”influencer agency”! Vår byrå för sociala medier rankas som nummer 1 i sökresultaten.

SEO-exempel 472 % prestanda: ökning på 12 månader

På en byrå för sociala medier handlar allt om bra innehåll, om foto- och videoproduktioner, men också om sökmotoroptimering, eller SEO. Innehållsmarknadsföring är det magiska ordet plus några kvalitetsbacklänkar – men är det verkligen så enkelt? Och fungerar SEO verkligen? Här är en liten inblick i ett kundprojekt som vi inledde för ungefär 12 månader sedan. Närmare bestämt en bästa praxis på området för e-handel (resor). Totalt +372 % ökning av prestationen eller med andra ord: Delvis slutsåld!

Hur fungerar PageRank?

PageRank-algoritmen – Den så kallade PageRank-algoritmen är ett specifikt förfarande för att rangordna ett stort antal länkade dokument, t.ex. internetsidor, bloggar och nätbutiker på World Wide Web, baserat på deras struktur.

Hur kan du förbättra din ranking på Google? Topp 10

Nu har vi de 10 ultimata SEO-tipsen för din hemsida eller e-handel. Svaret på den stora frågan, särskilt för småföretag som behöver billig SEO och inte har råd med en SEO-byrå: ”Hur kan jag göra min hemsida synlig på Google?” – Här är svaret! 10 tips från en SEO-byrå för din hemsida och webbshop:

 1. Nyckelord – Definiera dina nyckelord, helst i en redaktionell plan.
 2. Fokus – Fokusera på ett nyckelord per sida
 3. Mervärde – skapa informativt innehåll på minst 500 ord
 4. Intern länkning – Skapa meningsfulla länkar i texten.
 5. URL – Skapa bra URL:er baserade på titeln och utan fyllnadsord (am, im, and, …).
 6. Andra element – Använd punktformar, numrering och tabeller.
 7. Image SEO – grafik, foton och bilder bör optimeras innan de laddas upp (komprimering, filnamn osv.).
 8. Innehåll från tredje part – Använd medier från tredje part, t.ex. Youtube, Instagram och Facebook.
 9. Externa länkar – länkar från andra sidor (backlinks)
 10. Google Ads – Använd Google AdWords för att få riktad uppmärksamhet

Vad kostar bra SEO-optimering?

Vad kostar sökmotormarknadsföring? Frågan om kostnaderna för sökmotoroptimering kan inte besvaras generellt. Sökmotoroptimering är trots allt en kvalitativ tjänst, inte en kvantitativ.

Om du erbjuder SEO-texter som kan beräknas omedelbart kan du inte vara seriös. Jämför bara texter för en nätbutik, t.ex. inom området ”djurmat” eller ”semester”, å andra sidan har du SEO-texter för krävande ämnen, t.ex. ”advokater och juridik”, ”fastigheter” eller till och med ”investeringar”, kvaliteten och efterfrågan varierar med varje projekt och ämnesområde.

SEO-texter kan därför inte mätas enbart med hjälp av antalet ord. Kvalitet är en viktig fråga, eftersom texterna trots allt finns på nätet i veckor, månader och år. Det handlar också om ditt företags rykte. Kvaliteten måste vara bra, det är inte bara Googles algoritm som uppskattar det, utan även dina besökare. Du är alltså snabbt tillbaka till nyckeltalen för framgång: vistelsetid, interaktion och genomsnittligt antal besökta sidor.

Kvalitet lönar sig!

I slutändan handlar allt om konvertering. Med bra sökmotoroptimering lockar du besökare till ditt erbjudande, bara ett klick från köpet.

Vad kostar en annons på Google? … och SEO?

Google låter det spännande för dig? Det är det! Med Google Adwords kan du nå ut till målgrupper utifrån ålder, intressen, bostadsort och många andra parametrar. Ät och ta därför en titt på systemet bakom betald räckvidd! Läs mer om Google AdWords och dess fördelar, kostnader och kampanjhantering här.

Beräkningsexempel, kostnader för sökmotorreklam

Om du vill kvantifiera kostnaderna för sökmotorannonsering är ett sätt att beräkna hur mycket betald trafik (räckvidd) kostar, dvs. besökare via Google AdWords eller liknande modeller. Vi sätter dessa kostnader i relation till den organiska räckvidd som uppnås genom bra SEO-texter.

Låt oss ta området ”fastigheter” som exempel. Den som köper klick här, dvs. besökarna, betalar mer eller mindre beroende på konkurrensen på den enskilda söktermen.

Klickpriser: Betald trafik

Här kan du se klickpriset för vissa sökfrågor. Men du kan också se skillnaden i stavningen. Kortfattat: Du bokar annonsutrymmen (enskilda sökord) med Google AdWords. Ju färre annonsutrymmen som finns tillgängliga, desto högre är priset. Som framgår av exemplet ”köp hus Berlin” jämfört med ”köp hus Berlin” – 50 % sparat!!!!

 • ”Köp hus Berlin” med 9 900 sökningar per månad är 1,10€/klick
 • ”Köp ett hus i Berlin” med 1 000 sökningar per månad kostar 1,19€/klick.
 • ”Buy Berlin house” med 720 sökningar per månad kostar endast 0,55€/klick.

Om du lyckas nå 10 000 besökare per månad kommer du att nå 120 000 besökare per år. 120 000 klick som inte behöver finansieras av betalda annonser. Därför lönar sig sökmotoroptimering extremt mycket i längden.

 • 120 000 besökare per år till ett genomsnittligt pris av 0,92€/klick = 110 400€ motsvarande värde.

Ett bra SEO-projekt som lockar 120 000 besökare under fem år når totalt 600 000 personer, vilket motsvarar 552 000 euro.

Reklam på Google? Hur Google Ads och Adwords fungerar

Vad kostar en SEO-text? Hur många texter behöver du?

Beroende på systemet och kunden varierar mängden texter som måste skapas för att uppnå en bra sökmotoroptimering. Det är inte bara mängden texter som skiljer sig åt, utan även bearbetningstiden. Det finns stora skillnader mellan små lokala företag och nätbutiker med 10 000 artiklar.

Det är dock inte bara textens början som skiljer sig åt mellan olika sektorer, utan även antalet ord, ämnen, publiceringstid (frekvens) och antalet artiklar som publiceras under en viss period varierar.

 • Antal texter
 • Antal ord
 • Val av ämne
 • Tid och antal för publicering
 • Uvm.

WordPress SEO: Texter och öppen källkod – Rekommendation

Den som för första gången konfronteras med ämnet sökmotoroptimering, eller åtminstone för första gången ägnar sig intensivt åt ämnet, eller som snart måste bygga upp ett nytt system, kommer snabbt att ställas inför frågan vad som är värt att göra? Vilken programvara kan jag använda för att bygga en bra webbplats eller hemsida och en webbshop?

Vår rekommendation för hemsidor med bra sökmotoroptimering är WordPress! WordPress är ett gratis verktyg, en så kallad öppen källkod. Med detta innehållshanteringssystem kan du skapa utmärkta bloggar och till och med nätbutiker och på så sätt skapa ditt eget e-handelssystem.

Om du vill veta mer om WordPress får du här några bra och grundläggande tips om det öppna innehållshanteringssystemet!

 • WordPress: Skapa webbplatser och e-handel gratis

Vad gör man som SEO Manager?

Seo managers tar hand om hela strategin, strukturen och förvaltningen av projektet. Den grundläggande förutsättningen för bra SEO-chefer är framför allt kunskap och erfarenhet. Sökmotoroptimering utvecklas ständigt, precis som många andra strategier och metoder inom marknadsföring på nätet. Varje år kommer det nya programvaror, nya uppdateringar, algoritmen ändras, men också de nödvändiga kraven, t.ex. på grund av den ökande konkurrensen. En bra SEO-ansvarig måste ha en överblick över alla dessa faktorer för att kunna garantera att ett projekt blir framgångsrikt.

Vilken sökmotor är bäst?

Den bästa sökmotorn är Google. Bortsett från den kinesiska marknaden och Ryssland dominerar Google en stor del av marknaden. I länder som Tyskland och USA är det till och med 90 % av alla som gör sina sökningar via Google. 90 % av alla sökfrågor betyder i ett land som Tyskland, där över 60 miljoner människor är online, av en befolkning på 80 miljoner, 75 % av alla medborgare. Nästan 54 miljoner människor här söker alltså efter produkter, information och tjänster via Google.de.

54 miljoner vill ha information!

Situationen är inte annorlunda i de stora länderna; även i Amerika löses långt över 90 procent av alla sökfrågor med Google. Google har därför inte bara stor betydelse för sökmotoroptimering, utan även för sökmotormarknadsföring, dvs. annonsering i sökmotorer genom annonser, spelar Google helt klart den största rollen.

Här kan du se marknadsandelarna för de mest använda sökmotorerna på datorer efter sidvisningar i världen under vissa månader från september 2015 till januari 2020.

Statistik: Marktanteile der meistgenutzten Suchmaschinen auf dem Desktop nach Page Views weltweit in ausgewählten Monaten von September 2015 bis Januar 2020 | Statista
Du hittar mer statistik på Statista.

Att skriva SEO-texter: Online-kurs

Tips! Vill du lära dig mer om SEO? Titta på gratis + premiumvideor i Lukinski SEO Masterclass och här gratis i Social Media One-bloggen.

SEO-optimering: byrå, kontroll, verktyg och råd

Vill du optimera din hemsida eller din e-handel? Ta kontakt med vår byrå och våra kontaktpersoner!

Ny! Native Ads: Rekommendation i stället för ”reklam”.

Inhemska annonser (även kallade native display ads) avser alla betalda annonsformat som diskret märks som annonser. Native advertising är helt enkelt reklam som inte ser ut som reklam. Native ads har små nackdelar, men framför allt fördelar. Visste du redan om det? Enligt en vitbok från AppNexus är CTR för native displayannonsering i genomsnitt 8,8 gånger högre. Enligt Forbes ökar köpintentionen med 18 % med native ads. Vi mäter också alltid en högre CTR i våra kundprojekt. Vad har detta att göra med? Personalisering av innehåll, storytelling och mer diskreta kommunikationskanaler: marknadsföring med hänvisningar. Varför Native Advertising? Vad är native advertising? Vad är native advertising?

Jobb: SEO och prestationsbaserad marknadsföring

Har du redan erfarenhet av X? Och du letar efter nya utmaningar? Perfekt! Stöd oss och våra kunder i prestationsbaserad marknadsföring. Här hittar du mer information om oss, lediga tjänster och kontaktuppgifter för din ansökan:

Marknadsföring med hög prestanda: Översikt

E-postmarknadsföring är en del av den övergripande strategin för prestationsbaserad marknadsföring.

Byrån, strategi för avslutande av försäljning

Performance Marketing Agency – Performance Marketing omfattar en blandning av verktyg för marknadsföring på nätet. Här presenterar vi alla områden och fördelar steg för steg. Du kommer att lära känna: Sociala medier, e-postmarknadsföring, affiliates, display- och native advertising, men även innehållsmarknadsföring, sökmotorannonser och sist men inte minst sökmotoroptimering. Allt börjar med rätt strategi och en bra byrå för prestationsbaserad marknadsföring som förstår ditt hantverk.

Sökmotoroptimering (SEO / SEA): Google & Co.

Fallstudie och bästa praxis

Fallstudier säger mer än 1 000 ord! Här hittar du några utvalda kundprojekt:

Har du några frågor? Vi hjälper dig gärna, vänligt och direkt!

SEM-byrå: Marknadsföring i sökmotorer

Din byrå för SEO och SEA-marknadsföring [år]:

Om du har några frågor är du välkommen att ringa oss!

Sökmotoroptimering (SEO / SEA): Google & Co.