Marknadsföringsuppgifter för HR: För framgångsrik employer branding

Uppgifter inom HR-marknadsföring – HR-marknadsföring är en viktig del av personalförvaltningen, eftersom det handlar om att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Det finns interna och externa HR-marknadsföringsuppgifter med olika mål. I den här artikeln presenterar vi de viktigaste HR-marknadsföringsuppgifterna och ger användbara tips om hur du kan öka företagets attraktivitet. Läs vidare för att få veta mer om hur du kan stärka ditt employer branding genom riktade åtgärder.

De viktigaste uppgifterna inom HR-marknadsföring i en översikt

HR-marknadsföring är en av de viktigaste uppgifterna inom personalförvaltningen. I detta sammanhang är de anställda i första hand intresserade av strategier som syftar till att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För att ge dig en djupare inblick i detta ämne presenterar vi de viktigaste uppgifterna inom HR-marknadsföring i den här artikeln.

Rätt åtgärder: Hur du ökar ditt företags attraktivitet genom HR-marknadsföring: de rätta åtgärderna: Hur du ökar ditt företags attraktivitet genom HR-marknadsföring

Vilka är HR-marknadsföringsuppgifterna?

HR-området är i princip uppdelat i intern och extern personalmarknadsföring. I det följande vill vi gå närmare in på de uppgifter som respektive område tar på sig och hur du också kan genomföra dem i ditt företag. Du kan göra detta med egna resurser eller med hjälp av tjänster från en byrå för personalmarknadsföring.

Vilka är uppgifterna för intern personalmarknadsföring?

Intern personalmarknadsföring fokuserar i första hand på de anställda som redan arbetar för företaget. I detta sammanhang ska man med hjälp av olika åtgärder öka personalbindningen. Målet med intern personalmarknadsföring är att förbättra arbetsklimatet, förhindra uppsägningar och öka den allmänna produktiviteten i företaget. Nedan hittar du några användbara tips som hjälper dig att uppnå detta mål.

De viktigaste uppgifterna inom intern personalmarknadsföring på en översikt

 • Företagets pensionssystem
 • Semester- och julbonus
 • Bonusar för måluppfyllelse
 • Bil i tjänsten
 • Teambuilding-evenemang
 • Trettonde lönen
 • Sabbatsår
 • Bonusar för framgång
 • Tilläggsförsäkring
 • Distansarbete

Vilka uppgifter har den externa personalens marknadsföring?

Extern personalmarknadsföring handlar i första hand om att locka till sig nya talanger och om företagets image utåt. Olika strategier kan användas för att uppnå detta mål. I det följande vill vi presentera några användbara tips om hur du kan föra din externa personalmarknadsföring framåt för att locka rätt medarbetare till ditt team.

De viktigaste uppgifterna inom marknadsföring av extern personal på ett ögonblick

 • Aktiv anskaffning
 • Marknadsföring av sociala medier
 • Karriärsidor
 • Karriärportaler
 • Jobbannonser
 • Att bygga upp talangpoolen
 • Universitetsföreläsningar
 • Rekrytering till universitet
 • Webbplatser Blogg
 • YouTube-kanal

Utöver de uppgifter inom HR-marknadsföring som beskrivs ovan finns det många andra sätt att öka företagets attraktionskraft. I början är det dock naturligtvis viktigt att du koncentrerar dig på de uppgiftsområden som ger ditt företag det största mervärdet. I detta sammanhang bör du undvika att arbeta med alltför många områden samtidigt.

Vilka uppgifter inom HR-marknadsföring är de viktigaste?

Denna fråga kan inte besvaras entydigt. Det viktigaste är att fokusera på de uppgifter som passar dina nuvarande behov. Om du till exempel vill locka unga medarbetare bör du fokusera på digitala plattformar som LinkedIn eller Instagram och göra aktiv sourcing för att locka nya talanger.

Om ditt fokus däremot ligger på att behålla de nuvarande medarbetarna bör du fokusera på interna HR-marknadsföringsuppgifter och till exempel ta hand om att utveckla attraktiva incitamentsmodeller eller andra åtgärder som avsevärt kan öka medarbetarnas tillfredsställelse.

Slutsats: Öka ditt företags attraktionskraft

Med väl utförda HR-marknadsföringsuppgifter ökar du företagets attraktionskraft permanent!

I den här artikeln har vi presenterat olika uppgifter inom HR-marknadsföring som hjälper dig att öka din employer branding. Om du inte har tillräckliga resurser inom något av de respektive områdena eller om du saknar nödvändig kunskap har du fortfarande möjlighet att använda dig av en byrå för HR-marknadsföring.

✔️ Lärande
✔️ HR-marknadsföring är en viktig del av personalförvaltningen.
✔️ Det finns interna och externa HR-marknadsföringsuppgifter.
✔️ Interna HR-marknadsföringsuppgifter ökar personalbindningen.
✔️ Externa HR-marknadsföringsuppgifter syftar till att locka till sig nya talanger.
✔️ Det finns olika HR-marknadsföringsåtgärder som företag kan genomföra.
✔️ Valet av rätt åtgärder beror på företagets behov.
✔️ Incitamentsmodeller och aktiv rekrytering kan bidra till att locka till sig talanger.
✔️ Marknadsföring i sociala medier och karriärsidor kan förbättra företagets image utåt.
✔️ Rekrytering till universitet och universitetsföreläsningar kan underlätta tillgången till unga talanger.
✔️ Företagen bör fokusera på några få uppgifter inom HR-marknadsföring som ger mest värde.
✔️ Om företagen lyckas med sin personalmarknadsföring kan de på ett hållbart sätt öka företagets attraktionskraft.
✔️ HR-marknadsföringsbyråer kan hjälpa företagen med genomförandet.
Det finns inga universellt giltiga HR-marknadsföringsuppgifter som är lika viktiga för alla företag.

5 idéer för HR-marknadsföring

Vill du som arbetsgivare göra ditt företag mer attraktivt för potentiella anställda och sticka ut från konkurrenterna? Då bör du definitivt förlita dig på kreativa idéer för HR-marknadsföring. För ett målinriktat och innovativt HR-arbete kan bidra till att förbättra företagets image och öka dess attraktionskraft som arbetsgivare. I den här artikeln presenterar vi fem användbara HR-marknadsföringsidéer som du kan använda för att sätta ditt företag i rampljuset och locka till dig topptalanger.

Läs vidare för att ta reda på hur riktade åtgärder kan ge dig en tydlig fördel på arbetsmarknaden för anställda.

 • 5 idéer för HR-marknadsföring