Taggarkiv: Förklaring

Employer Branding: Vad är det? Starka och positiva arbetsgivarvarumärken

Employer Branding är processen att utforma och utveckla ett arbetsgivarvarumärke som förmedlar ett företags image och identitet som arbetsgivare. Det handlar om att påverka uppfattningen hos potentiella anställda, nuvarande anställda och allmänheten i stort för att positionera företaget som en attraktiv arbetsgivare. PS: Här hittar du allt viktigt om vår: Employer Branding Agency. Mål för […]

HR Human Resources: Vad är det? HR-avdelningen

HR (human resources) eller personal är den avdelning i ett företag som arbetar med hantering av anställda och deras problem. HR-avdelningen är vanligtvis ansvarig för att samordna rekrytering, utbildning och utveckling av anställda, upprätthålla personalakter och se till att arbetslagar och bestämmelser följs. En personalavdelnings uppgifter HR-avdelningens viktigaste uppgifter är bland annat följande: Rekrytering och […]

Rekrytering: Vad är det? Stegen i personalmarknadsföring

Rekrytering är processen att attrahera och välja ut kandidater för öppna tjänster i ett företag. Målet med rekrytering är att hitta och anställa kvalificerade kandidater som uppfyller företagets krav på tjänsterna. Rekryteringsprocessen: steg Rekryteringsprocessen börjar vanligtvis med att man identifierar en ledig tjänst i företaget. Personalavdelningen eller en rekryterare skapar en arbetsbeskrivning och definierar de […]

Landningssida: Samla in leads för försäljning, e-posttratt + försäljningsmarknadsföring

Landningssida – Att samla in leads för försäljning, e-posttratt och säljmarknadsföring kan knappast göras på ett så målinriktat och enkelt sätt som med en optimerad landningssida. Har du hört talas om termen ”landningssida” för första gången? Här får du en kort inblick i användningen av sådana landningssidor inom marknadsföring online/medieöverskridande marknadsföring. Landningssida: Vad är det? […]

Vittnesmål: Marknadsföring med hänvisningar för högre konverteringsgrad

Vittnesmål – Vill du öka din konverteringsgrad (”avslutningsgrad”, ”försäljningsgrad”)? Vad sägs om att använda marknadsföring av hänvisningar som strategi, närmare bestämt vittnesmål. Här får du en liten inblick i marknadsföringskonceptet bakom detta (rekommendation, förtroende, försäljningsökning) med praktiska exempel. Vittnesmål i reklam: marknadsföring av rekommendationer Ett vittnesmål är en positiv beskrivning, ett godkännande eller en rekommendation […]

Målgrupp: Vad är det? Definition och betydelse inom marknadsföring

Målgruppsmarknadsföring är en framgångsrik komponent i all bra marknadsföring. Den handlar om att identifiera, rikta sig till och betjäna specifika målgrupper i syfte att generera försäljning för ett företag. En framgångsrik marknadsföringsplan bygger på förståelse för medlemmarna i en specifik målgrupp. Det är först då som företagen kan lyckas skicka rätt budskap till rätt person […]

Små och medelstora företag: Vad är de? Definition och betydelse inom marknadsföring

Små och medelstora företag är ekonomins ryggrad. I Tyskland till exempel står de för mer än 60 procent av alla arbetstillfällen som omfattas av socialförsäkringsavgifter och genererar mer än hälften av BNP. De små och medelstora företagens betydelse för den tyska ekonomin kan därför inte överskattas. Vad räknas som små och medelstora företag? Men vad […]

Coaching: E-postkanal, leads + fler kunder! Tips och strategier för tränare

Försäljning av coachning i e-posttratten – Coachning online är mer efterfrågat än någonsin. Virtuellt lärande, så kallat e-lärande, revolutionerar coachingmarknaden. Hur kan du locka till dig nya klienter för coaching? I tider av Google, YouTube, Facebook och Instagram finns det bara ett smart svar: e-postmarknadsföring eller e-tunnlar, även kallat ”nyhetsbrevsmarknadsföring” – men viktigt är att […]

Content Creator: marknadsföring, strategi och fördelar

Opt-In / Double-Opt-In: Vad är det? Generera leads för e-postmarknadsföring

Termen opt-in används främst i samband med e-postmarknadsföring och e-posttrattar. Opt-in innebär att en användare anmäler sig till en e-postlista. Vanligtvis på en webbplats eller i en nätbutik. I Europa finns det också en bestämmelse om dubbel opt-in. Detta innebär att användarna måste bekräfta att de har anmält sig genom ett ytterligare klick (första e-postmeddelandet). […]