Taggarkiv: Anställda

Fler sökande! Rekrytering via sociala medier via TikTok & Instagram

I dagens digitala era har sociala medier inte bara påverkat våra privatliv, utan även hur företag hittar och rekryterar sina medarbetare. I synnerhet har plattformar som TikTok och Instagram blivit oumbärliga verktyg inom rekryteringsområdet. I den här artikeln tar vi en titt på vilka möjligheter dessa plattformar erbjuder för att hitta kvalificerade medarbetare och hur […]

Byrå för arbetsgivarvarumärkesprofilering: uppgifter, kampanjer, kostnader

Employer Branding Agency – Vill du locka framstående medarbetare till ditt företag och sticka ut från konkurrenterna? Då är en bra employer branding agency oumbärlig. Men vad exakt är en sådan byrå och vad är målen med employer branding? I den här artikeln ger vi dig en omfattande översikt över de viktigaste aspekterna och visar […]

Personlig marknadsföringsbyrå: Hitta anställda i närheten

Personalmarknadsföringsbyrå – För att behålla talanger på lång sikt och säkerställa en hög grad av nöjdhet hos de anställda, vänder sig allt fler företag till personalmarknadsföringsbyråer. Sådana tjänsteleverantörer har den nödvändiga expertisen och erfarenheten för att utveckla och genomföra framgångsrika strategier för personalmarknadsföring. I den här guiden får du veta vad personalmarknadsföring exakt innebär, vilka […]

Rekryteringsbyrå: Hitta bra medarbetare! Så här fungerar det

Rekryteringsbyrå – Sökandet efter kvalificerad personal kan bli en stor utmaning för företag. I vår tid av ökande digitalisering erbjuder internet många möjligheter att locka potentiella medarbetare. Rekryteringsbyråer spelar en allt viktigare roll i detta, eftersom de erbjuder helhetsstöd när det gäller rekrytering av anställda. I den här artikeln får du veta vilka rekryteringsåtgärder som […]

Rekryteringsbyrå för personal inom e-handel: Hitta personal!

Rekryteringsbyrå för personal inom e-handel – brist på kvalificerade arbetstagare inom e-handel! I dagens digitala värld är en stark närvaro på nätet avgörande för att lyckas inom e-handeln. Sökandet efter kvalificerad personal är dock en stor utmaning för många företag. En rekryteringsbyrå för e-handel kan hjälpa till att hitta och anställa rätt kandidater. Men vilka […]

Employer Branding: Vad är det? Starka och positiva arbetsgivarvarumärken

Employer Branding är processen att utforma och utveckla ett arbetsgivarvarumärke som förmedlar ett företags image och identitet som arbetsgivare. Det handlar om att påverka uppfattningen hos potentiella anställda, nuvarande anställda och allmänheten i stort för att positionera företaget som en attraktiv arbetsgivare. PS: Här hittar du allt viktigt om vår: Employer Branding Agency. Mål för […]

Personalmarknadsföring: Att vända sig till (potentiella) anställda – definition, mål och åtgärder

HR-marknadsföring – Det är inget annat än att tillämpa marknadsföringskoncept på HR-sektorn. Precis som med klassisk marknadsföring är målet att anpassa företaget och dess produkter på ett helhetsmässigt sätt till de nuvarande och framtida anställdas kundbehov. Som ett resultat av detta betraktas de anställda mindre som en ”resurs” och mer som ”kunder” som arbetsgivarna måste […]

Små och medelstora företag: Vad är de? Definition och betydelse inom marknadsföring

Små och medelstora företag är ekonomins ryggrad. I Tyskland till exempel står de för mer än 60 procent av alla arbetstillfällen som omfattas av socialförsäkringsavgifter och genererar mer än hälften av BNP. De små och medelstora företagens betydelse för den tyska ekonomin kan därför inte överskattas. Vad räknas som små och medelstora företag? Men vad […]

Rådgivning om sociala medier: strategi, upplägg, marknadsföring – chefer & anställda

Social Media One Consulting – Med råd om strategi för sociala medier! Förståelse. Förmåga att agera i Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf, Köln och över hela Tyskland. Vårt primära mål i strategisk rådgivning för chefer, men också i mer operativ rådgivning för anställda (för att ses senare i våra workshops / tal). Våra konsulter lär dig […]

Gastronomi, hantverk, … Sociala medier?! Ultralokal marknadsföring

Gastronomi, hantverk och sociala medier – Många som har ett gastronomiskt företag eller ett hantverksföretag tänker ofta: marknadsföring i sociala medier och annonsering i sociala nätverk, det är inte bra för mig! Marknadsföring, annonser, det är något för ”de stora killarna”. Är det verkligen sant? Direkta kundrelationer som aldrig förr I sociala nätverk är du […]