Taggarkiv: Unikt säljargument

Unique Selling Proposition (USP): Vikten av Unique Selling Propositions – Definition, vägledning och exempel

Unique Selling Proposition – Begreppet USP hör till marknadsföringen och innebär ett unikt värdeerbjudande som leder till en konkurrensfördel eller skiljer sig från konkurrenterna och utgör en verifierbar kundfördel. USP kan likställas med ett unikt försäljningsförslag. Varför är en USP så viktig? En USP är viktig för att kunden ska kunna välja dig bland alla […]