Strategi för sociala medier för Facebook, YouTube, Instagram & Co. – Tips från byrån

Företagets filosofi, de värderingar som bärs upp inifrån och ut, bland annat för att motivera människor att delta, är inte bara en del av personalstrategin utan också en del av marknadsföringen. Företagets, företagets eller produkternas identitet är avgörande för varumärkets autentiska effekt. Det kan betyda många saker, från kvalitetslöfte för produkterna, t.ex. för skruvar eller andra stålkonstruktioner, men också ett hållbarhetslöfte, t.ex. när det gäller aktuella ekologiska frågor. Företagets filosofi står för alla dessa egenskaper och värden. Var kommer vi ifrån och vart vill vi ta vägen?

Strategi för sociala medier: komponenter och aspekter

Även i en strategi för sociala medier bör den egna företagsfilosofin alltid spela en roll när cheferna för sociala medier tar över planeringen. Särskilt när en expert ägnar sig åt marknadsföring i sociala nätverk bör varje åtgärd vara välplanerad. Men inte bara varje enskild åtgärd, utan även den gemensamma tråden, det övergripande arbetet måste vara sammanhängande. Företagsfilosofin innehåller olika komponenter och aspekter. En bra idé kommer alltid från grundarteamet.

De som började med en idé hade konkreta idéer och genomförde dem oftast exakt enligt sina önskemål. Det är trots allt deras egen produkt, deras egen byrå eller deras eget företag, som de har organiserat med kärlek och tid. Beroende på ägarnas karaktärsdrag varierar också företagsfilosofin. Från ett lugnt och familjärt företag, med liten personal och små kontor och en lite för hårt organiserad byråverksamhet i vardagen, mellan planering, organisation, genomförande och övervakning samt analys. Olika koncept ger olika resultat och även olika personal. Ju fler anställda man har, desto viktigare blir deras röst, även i företagets filosofi. I dag tar vi en mycket noggrann titt på oss själva, vår egen vägledande princip och även på våra konkurrenter och de nyckelpunkter som skiljer oss från dem.

Vår egen marknadsposition, våra konkurrenters styrkor men också vår egen kunskap blir en individuell bild, en mosaik om man så vill, av vilken vår egen marknad består. Ju bättre vi förstår denna bild, desto bättre kan vi bedöma vilka möjligheter vi har som företag. Efter att vi i förra artikeln har bedömt och kategoriserat våra produktkategorier och våra enskilda produkter och därmed klassificerat dem för marknadsföring, kommer vi nu till företaget och konkurrenterna.

 • Företagets/produkternas identitet är avgörande för varumärkets autentiska effekt.
 • Olika koncept ger olika resultat
 • Ju större antalet anställda är, desto viktigare är deras röst i företagets filosofi.

Marknadsposition: Förstå konkurrensen / Självbedömning

Först och främst måste vi alltid tala om en grov bedömning: Vilken marknadsposition ser vi oss själva på för tillfället? Med hjälp av statistik, men också diagram och undersökningar i vårt eget företag eller via byråer kan vi ta reda på var vårt företag står. Som ungt företag eller nystartat företag är det lämpligt att ta en titt på de stora företagen. De investerar redan stora summor i marknadsföringsstrategier, även för sociala nätverk. I grund och botten handlar det dock om en marknadsbedömning, hur stor är den volym som kan genereras genom försäljning, vilken är den nuvarande målgruppen och vem köper eller konsumerar våra produkter? Ju bättre vi senare kan jämföra målgruppen för vår produkt med målgruppen i respektive socialt nätverk, desto lättare kan vi fastställa skärningspunkter. När man utvärderar sitt eget företag är det till stor hjälp att inte bara titta på sig själv, t.ex. genom företagets filosofi och de värderingar som det representerar, utan också att ta en helhetsbild av konkurrenterna.

I slutet ska ditt eget företag skrivas ner på ett välstrukturerat sätt, helst i punktform.

 • Vilka är våra kontakter, hur ser vår målgrupp ut?
 • Var ligger företagets styrkor, på vilken marknad är vi verksamma och vart ska vi gå med vår egen produktvärld?

Det handlar inte om en sidlång, extremt exakt företagspresentation, utan om att tänka själv. Vad står vårt företag för just nu och var vill vi vara om en viss tid, med eller utan marknadsföring i sociala medier.

Efter att ha tittat på ditt eget företag och dina egna idéer bör du alltid ta en titt på konkurrenterna. Som redan beskrivits investerar särskilt stora konkurrenter stora summor i sina marknadsföringskoncept, oavsett om det handlar om försäljningsställen, marknadsföring på nätet eller mer specifikt marknadsföring i sociala medier. Hur utformar du dina inlägg? Vid vilka tidpunkter lägger du ut? Vilket innehåll publicerar du?

 • Bedöma företagets ställning på marknaden.
 • Titta inte bara på dig själv, utan även på konkurrenterna.

Direkt konkurrens: identifiering av marknadspositioner och möjligheter.

Förutom det stora och breda spektrumet av en övergripande konkurrens finns det naturligtvis också den direkta konkurrensen. Konkurrens som inte erbjuder liknande produkter utan exakt samma produkter! Om du till exempel är en livsmedelsförsäljare på nätet som säljer ekologiska livsmedel, är en andra ekologisk livsmedelsbutik en direkt konkurrent. Det nystartade livsmedelsföretaget som tillverkar müslibars hör till den breda kretsen av konkurrenter. Du kan ta lärdom av detta: Copycats, dvs. att hämta idéer från andra, bör endast göras i stor konkurrens, men du måste tydligt skilja dig från de direkta konkurrenterna och rivalerna. Så om du låter dig inspireras av kreativa idéer här riskerar du att snabbt publicera exakt samma innehåll. Detta innebär att de inte erbjuder något relevant mervärde och därför inte är relevanta för en viss andel av fansen. De bör försöka differentiera sig så mycket som möjligt från sina direkta konkurrenter. Därför är det också viktigt att skilja mellan global konkurrens, dvs. på den allmänna marknaden, och direkt konkurrens, dvs. de specifika konkurrenterna.

 • Inte direkt inspirerad av kreativa idéer
 • Skilj dig ut från direkta konkurrenter

Marknadsspecifik kunskap: Vår USP

För din egen planering av sociala medier är det värt att ta med dig din egen expertkunskap. Naturligtvis är dessa faktorer mycket individuella inom varje enskild sektor, för varje produkt och varje företag. I slutändan har de dock alltid vissa frågor som deras byrå, ditt företag eller din produkt i synnerhet kan eller vill ta upp. Det kan handla om energieffektivitet eller en särskild komponent, i fallet med mode kanske en särskild tillämpning. Med dessa eller flera unika försäljningsargument kan du tydligt skilja dig från konkurrenterna, särskilt i den direkta konkurrensen. Det finns naturligtvis många bilar och många sociala medier som handlar om dem, men vårt varumärke står för effektivitet i synnerhet. Detta räcker för att vi ska kunna positionera oss förstklassigt i de allmänna nyheterna, till exempel i den aktuella debatten om dieselskandalen.

Men låt oss inte bara tänka på våra egna värderingar eller idéer, det finns naturligtvis många andra människor som är intresserade av vårt företag. Vi kallar denna grupp för intressenter.

 • Expertkunskap inom varje enskild bransch
 • Unika försäljningsargument som skiljer dig från den direkta konkurrensen.

Intressenter: Kunder, nya kunder, anställda, press och media

Begreppet kommer egentligen från ekonomisk teori, men särskilt i sociala medier spelar den sociala kopplingen till andra människor en stor roll. Vi kan definitivt dela in dessa människor i olika grupper, vilket innebär att vi har olika kontakter för vilka vi kan utveckla individuella strategier. Vi har till exempel ett stort segment av privatkunder, och detta segment av privatkunder står i slutändan för försäljningen och distributionen av våra produkter. Så i vår strategi för sociala medier står de högst upp på listan! En annan grupp människor är de anställda. Anställda kan också hämtas på olika sätt, genom insikter i deras arbete och därmed lite berömmelse för de anställda, ända till en utbildningskampanj för utbildningsföretag. En annan grupp är ofta media och pressföreträdare.

Medier och pressrepresentanter är också en stor del av vår uppmärksamhet och därmed av den potentiella försäljningen av produkter. Mediernas representanter bör därför också beaktas i en strategi för sociala medier, och man måste hitta modeller för att bemöta dem. Många använder Twitter för detta arbete, även om du naturligtvis kan nå pressen lika bra via Instagram eller YouTube. Allt beror på rätt planering.

Det finns många fler grupper, och för att återgå till vårt exempel från bilindustrin: när vi blir energieffektiva har vi också ett ansvar för hållbarhet och ekologiska aspekter för framtiden. Även här kommer det att finnas människor som känner sig störda av våra produkter eller tjänster, t.ex. invånare i en storstad, direkt vid en huvudväg. Dessa personer, Kauder, måste också beaktas i strategin för sociala medier.

Kärnområden: Marknadsföring för distrikt, städer och länder

När vi ändå pratar om regionalt ansvar spelar särskilt kärnregionerna en viktig roll i konceptet sociala medier. Det handlar om marknadsföring i en region, en eller flera specifika städer, ett land eller en kontinent. Naturligtvis måste lämpliga strategier också utvecklas för de olika geografiska förhållandena. Strategiutvecklingen är inte bara viktig för den organiska uppbyggnaden utan även för annonser och betald räckvidd i de sociala nätverken. I dag kan annonser distribueras mycket exakt utifrån demografiska faktorer. Vi kan till exempel skapa en målgrupp på Facebook som motsvarar kvinnor mellan 30 och 40 år som bor i närheten av Berlin, inom en radie på högst 17 kilometer. Är det möjligt att vara ännu mer exakt? Ja, självklart! Facebook ser sitt kapital i annonserna och i arbetet med våra användaruppgifter. Därför kan annonsansvarig ställas in mycket exakt; som ett lokalt företag i Berlin-Kreuzberg kan du också placera annonser som endast visas för personer från Berlin-Kreuzberg. På så sätt får du din reklam extremt exakt i Berlin Mitte, med minimalt slöseri.

Inte bara reklamen utan även innehållet i deras annonser måste vara anpassat till regionala förhållanden. Om de vill etablera sig i Berlin bör du också nämna det i dina texter. Deras foton av dem ska märkas med platsen. Du bör också se att den särskilt med människor från Berlin markera bilder med Like, kommentera bilderna eller videor, säkerställa uppmärksamhet i sin region! Om du vill arbeta nationellt är det också lämpligt att åka till de större städerna. Den största gruppen köpare finns i storstäderna. Urbaniseringen av vårt samhälle ökar allt mer, den berömda utflyttningen från landsbygden. Om du fokuserar för mycket på marknadsföringsåtgärder i Hamburg når du direkt två miljoner människor. Om man i gengäld försöker göra reklam för hela Niedersachsen, med undantag för Hannover, är ansträngningen redan betydligt större. Även här uppstår frågan om man inte hellre ska bli i Hannover?

Målgruppen är lika stor, men är mycket lättare att nå och de är lätta att hålla i kontakt med. Om vi tilltalar en person från Hildesheim känner sig personen i Braunschweig inte längre tilltalad. Därför bör regionalitet också få en plats i ditt koncept.

 • Kärnområden spelar en viktig roll i begreppet sociala medier

Filosofi: Marknadsföringens och företagets centrala budskap.

Slutligen återvänder vi till filosofin, efter att ha funderat på de olika grupperna av människor, på regionalitet men också på konkurrens, låt oss se tillbaka på oss själva, vilka är vi? Hur kan vi föra in våra tankar i denna konkurrens och på denna marknad så att vi kan erbjuda ett mervärde för fansen, klassiska koncept men också nya! I våra första överväganden var vårt företag fortfarande 100 procent i förgrunden, men nu känner vi till de andra, de som finns utanför vår värld, bloggare, andra byråer, tidskrifter, kritiker och många fler. Genom att titta på konkurrenterna kan vi nu välja exakt de värden som vi tror kommer att ge oss mest framgång!

Nu kan vi utforma vårt eget kärnbudskap på grundval av de två senaste övervägandena, om produkter och produktkategorier samt om konkurrens och filosofi. Här vill jag återknyta till en av Tysklands grundare och startup-legender, Carsten Maschmeyer, som en gång sammanfattade försäljningen av produkter på ett vackert sätt. I ett kärnbudskap, enkelt, tydligt och speciellt. Jag gillar att förmedla dessa meningar eftersom de i slutändan sammanfattar ett så komplext koncept för sociala medier, som består av planering, strategi, analys och marknadsföringsbudskap, till ett enkelt budskap. Vi kan använda detta budskap till våra kunder, anställda, chefer, praktikanter, aktieägare, regionala partner, politiker och media. Låt oss gå vidare till det sista steget i den första grundläggande övervägningen, vem är vi? Till en viss punkt!

Centralt budskap

Det finns många produkter som… men vi är de enda som …

Det finns studier som visar att … / vi vill övertyga, så vi tar vittnen – varför fungerar XY?