Designbyrå för e-handel: UI, UX och företagsdesign

Designbyrå för e-handel – I tider av ökande onlinehandel är en professionell och framgångsrik närvaro på nätet nödvändig. En designbyrå för e-handel hjälper företag att bygga upp och upprätthålla en stark närvaro på nätet. I den här guiden får du veta allt du behöver veta om tjänsterna hos en designbyrå för e-handel, vikten av UI och UX och fördelarna med en konsekvent företagsdesign. Du kommer också att få veta varför ett samarbete med en specialiserad byrå kan öka ditt företags framgång på lång sikt. Läs vidare och låt dig inspireras av de möjligheter som en designbyrå för e-handel kan erbjuda dig.

Designbyrå för e-handel: Vad du bör veta

E-handeln har blivit mycket viktigare under de senaste åren. Många företag har insett att en stark närvaro på nätet numera är en förutsättning för att deras verksamhet ska bli framgångsrik. En byrå för e-handelsdesign hjälper till att bygga upp en professionell och framgångsrik närvaro på nätet.

Vad gör en designbyrå för e-handel?

En designbyrå för e-handel fokuserar i första hand på att skapa annonser och lämpliga kreativa produkter. Byrån har ett nära samarbete med kunden för att förstå deras individuella krav och mål när det gäller deras närvaro på nätet och för att utveckla en skräddarsydd lösning. Detta innefattar, förutom allmänt butiksunderhåll, utveckling av en iögonfallande företagsdesign, skapande av en tilltalande och användarvänlig webbplats samt optimering av användarupplevelsen i butiken för att på så sätt märkbart öka försäljningen på nätet.

Vilka lösningar erbjuder en designbyrå för e-handel?

En designbyrå för e-handel tar hand om alla designaspekter som behövs för att optimera användarupplevelsen och butikens framgång. Detta omfattar följande tjänster: Alla de aspekter som krävs för att utforma och lyckas med en nätbutik.

 • Utformning av annonser
 • Skapande av kreatörer
 • Utveckling av en företagsdesign
 • Webbplatsdesign
 • Optimering av användargränssnittet

Vad menar vi med ”användargränssnitt” och ”användarupplevelse”?

Användargränssnitt (UI) och användarupplevelse (UX) är två termer som används i samband med utformning och utveckling av programvara och webbapplikationer. Särskilt inom e-handel är dessa två faktorer avgörande för om ett onlineföretag lyckas eller misslyckas. Du kan ta reda på vad dessa termer innebär här:

Vikten av UI, UX och företagsdesign för att din e-handel ska bli framgångsrik

Användargränssnitt (UI)

Användargränssnittet, eller förkortat UI, avser den visuella utformningen av användargränssnittet på en webbplats eller nätbutik. Det omfattar utformningen och arrangemanget av relevanta element, t.ex:

 • Meny / navigering
 • Knappar
 • Textfält
 • Bilder

Målet är en enkel och tilltalande utformning av sidan som också förmedlar ett tydligt varumärkesbudskap. Detta gör det möjligt för användaren att interagera enkelt och intuitivt i butiken.

Användarerfarenhet (UX)

UX står för ”user experience” (användarupplevelse) och avser användarens totala upplevelse på en webbplats. Detta inkluderar bland annat följande:

 • Användarvänlighet
 • Mobilanpassningar
 • Lastningstider
 • Innehållets begriplighet
 • Effektivitet med vilken en uppgift kan slutföras

En professionell byrå för e-handelsdesign gör först en omfattande målgruppsanalys. På grundval av den information som erhålls om de (framtida) användarna utformas webbapplikationen som grund för en målinriktad användarupplevelse.

Hur du märkbart ökar din omsättning genom UI och UX

Ett tilltalande användargränssnitt (UI) och en positiv användarupplevelse (UX) är avgörande för att ett e-handelsföretag ska lyckas, eftersom de har en direkt inverkan på försäljningen. Detta sker genom följande faktorer:

 • Öka konverteringsgraden
 • Minskning av avvisningsfrekvensen
 • Skapa en positiv marknadsföringsidentitet
 • Öka sökmotoroptimeringen (SEO)
 • Skapande av återkommande köp

Varför behöver jag en företagsdesign?

Dessutom är det viktigt att ett varumärke har ett konsekvent utseende på alla plattformar – både när det gäller design och kommunikation.

Den så kallade företagsdesignen är nyckeln till att skapa ett enhetligt och därmed igenkännbart varumärke. Den omfattar användningen av färger, typsnitt och grafik och bör tillämpas konsekvent på alla plattformar. En stark företagsdesign bidrar till att varaktigt stärka kundernas förtroende för företaget och öka varumärkeskännedomen.

När ska jag anlita en designbyrå för e-handel?

Särskilt när företaget självt inte har tillräcklig erfarenhet av att bygga upp en professionell och framgångsrik närvaro på nätet bör man vända sig till en specialiserad byrå för e-handelsdesign. Att anlita en erfaren byrå rekommenderas också i följande situationer:

 • Skapande av en ny webbshop
 • Omdesign av en befintlig webbutik
 • Skapande av annonser
 • Låg omvandlingsgrad
 • Internationalisering

Slutsats: Genom att samarbeta med en byrå för e-handelsdesign ökar konverteringen och försäljningen på ett hållbart sätt.

En specialiserad byrå för e-handelsdesign hjälper dig att bygga en konsekvent och framgångsrik närvaro på nätet. En byrå utvecklar skräddarsydda designlösningar för e-handel som är skräddarsydda för användarnas individuella behov. Med hjälp av riktade UI- och UX-strategier förbättras också användargränssnittet och användarupplevelsen synligt. Tillämpningen av en enhetlig företagsdesign på alla plattformar säkerställer också ett starkt igenkänningsvärde och stärker kundernas förtroende för varumärket på lång sikt. Tillsammans leder dessa åtgärder till en märkbar ökning av konverteringsgraden och försäljningen.

Ämne Detta är viktigt.
UI och UX UI och UX är avgörande för att ett e-handelsföretag ska lyckas eftersom de har en direkt inverkan på försäljningen.
Design för företag En enhetlig företagsdesign på alla plattformar stärker kundernas förtroende för företaget och ökar kännedomen om varumärket.
Innebörden av e-handelsbyrå En specialiserad byrå för e-handelsdesign hjälper till att utveckla skräddarsydda e-handelslösningar och ökar företagets framgång.
Användarupplevelse En målinriktad användarupplevelse genom UI och UX förbättrar användargränssnittet och leder till högre konverteringar och försäljning.
Samarbete med byrån Att samarbeta med en designbyrå för e-handel ökar framgången med online-presentationer och rekommenderas särskilt i speciella situationer.