Är du privat på sociala medier? För- och nackdelar med användningen

Är du privat på sociala medier? Det är nu ett mycket viktigt ämne, inte bara inom politiken utan för allt och alla. Europaomfattande protester mot uppladdningsfiltret, Mark Zuckerberg inför den amerikanska senaten, med utfrågningar om Cambridge Analytica-skandalen och politisk valpåverkan, hela vägen till EU:s dataskydd, som blir alltmer restriktivt och knappast tillåter innovation. Hur viktigt är integriteten i sociala nätverk? Bromsar vi innovationen genom att införa för många restriktioner?

Vi har redan skrivit mycket om integritet och dess effekter i bloggen om sociala medier. Under tiden har dock saker och ting förändrats.

Att vara ett privat exempel på bästa praxis Facebook

Fram till den amerikanska valkampanjen mellan Donald Trump och Hillary Clinton gick det bra för Facebook. Facebook fick samla in uppgifter och tredjepartsleverantörer fick använda uppgifterna. Men någon gång kom Cambridge-Analytica och miljontals användaruppgifter användes också för att påverka den politiska opinionen. Händelsen väckte så stor uppståndelse att Mark Zuckerberg blev direkt utfrågad inför den amerikanska senaten.

Detta ledde till att många programvaruleverantörer var tvungna att upphöra med sina tjänster och att tillgången till data begränsades. Men inte bara det, varje användare har nu möjlighet att i inställningarna under ”Sekretess” mer detaljerat ange vilken information de vill lämna vidare och vilken information som ska hållas hemlig. I början av sommaren 2019 gick Facebooks grundare Mark Zuckerbergs initiativ ännu längre, Facebook & Privacy, kommer att bli One i framtiden. Det handlar närmare bestämt om att utöka användarnas möjligheter att bestämma sin integritet.

Även intressant: Utveckling av sociala nätverk