Leverantör

Leverantörsidentifiering enligt §5 TMG

CXMXO Media Group

CXMXO UG haftungsbeschränkt
Hansaring 1
50670 Köln
Tyskland

Telefon: +49 221 – 165 323 – 79
E-post: office at cxmxo.com

Ledning / ägare:

Stephan M. Czaja

Handelsregisternummer: HRB 83708
Registreringsdomstol: Cologne Local Court

Rättsligt företrädd av företaget CXMXO UG (haftungsbeschränkt), Cologne Local Court, HRB
– företrädd av verkställande direktören Stephan M. Czaja.

Skattenummer: 215/5089/1149
Identifikationsnummer för omsättningsskatt enligt § 27a lagen om omsättningsskatt: följande.
Läs också vår information om dataskydd.

Ansvarig för innehållet enligt § 55.2 RStV:
CXMXO UG (begränsat ansvar)

Redaktionellt bildmaterial

© aluxum – istock.com
© ashumskiy – istock.com
© Kirill Kedrinski – fotolia.com
© Sondem – fotolia.com
© Sondem – fotolia.com
© Ivan Kruk – fotolia.com
© Kaponia Aliaksei – fotolia.com
© Raisa Kanareva – fotolia.com
© eugenepartyzan – fotolia.com
© kazzakova – fotolia.com
© Andrey Kiselev – fotolia.com
© paultarasenko – fotolia.com
© Sondem – fotolia.com
© Astarot – fotolia.com
© kiuikson – fotolia.com

© kegfire – fotolia.com

© contrastwerkstatt – fotolia.com
© loreanto – fotolia.com
© VadimGuzhva – fotolia.com
© indiraswork- fotolia.com

Ansvarsfriskrivning / 1

Innehållet på denna webbplats

Innehållet på denna webbplats har skapats med största möjliga omsorg. Leverantören tar dock inget ansvar för att innehållet är korrekt, fullständigt och aktuellt. Användningen av det sökbara innehållet sker på användarens egen risk. Bidrag som är identifierade med namn återspeglar respektive författares åsikt och inte alltid leverantörens åsikt.

Tillgänglighet på webbplatsen

Leverantören ska sträva efter att i möjligaste mån erbjuda tjänsten för hämtning utan avbrott. Men även om man är försiktig kan man inte utesluta driftstopp. Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta sitt erbjudande.

Externa länkar

Den här webbplatsen innehåller länkar till webbplatser från tredje part (”externa länkar”). Dessa webbplatser omfattas av respektive operatörs ansvar. När de externa länkarna först skapades kontrollerade leverantören att det externa innehållet inte stred mot lagen. Vid den tidpunkten fanns inga uppenbara överträdelser av lagstiftningen. Leverantören har inget inflytande över de länkade sidornas nuvarande och framtida utformning och innehåll. Införandet av externa länkar innebär inte att leverantören godkänner innehållet bakom referensen eller länken som sitt eget. Det är inte rimligt för leverantören att ständigt övervaka dessa externa länkar utan konkreta indikationer på lagbrott. Om lagöverträdelser blir kända kommer sådana externa länkar dock att raderas omedelbart.

Annonser

Respektive författare är ansvarig för innehållet i annonserna och för innehållet på den annonserade webbplatsen. Att annonsen visas innebär inte att leverantören godkänner den.

Inget avtalsförhållande

Användningen av leverantörens webbplats skapar inget avtalsförhållande mellan användaren och leverantören. I detta avseende finns det inte heller några avtalsrättsliga eller avtalsliknande fordringar på leverantören. Om användningen av webbplatsen skulle leda till ett avtalsförhållande gäller följande ansvarsbegränsning endast som en försiktighetsåtgärd: Leverantören är ansvarig för uppsåt och grov vårdslöshet samt vid brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse (kardinalförpliktelse). Leverantören är ansvarig, med begränsning till ersättning för den skada som kunde förutses när avtalet ingicks och som är typisk för avtalet, för sådan skada som grundar sig på att han eller någon av hans lagliga företrädare eller ställföreträdare har åsidosatt sina grundläggande skyldigheter på ett lätt oaktsamt sätt. Leverantören ska inte vara ansvarig vid en lätt försumlig överträdelse av sidoförpliktelser som inte är kardinalförpliktelser. Ansvaret för skador som faller inom ramen för skyddet för en garanti eller garanti från leverantören samt ansvar för krav som grundar sig på produktansvarslagen och skador på grund av skador på liv, lem eller hälsa ska förbli oförändrat.

Upphovsrätt / 2

Innehållet och de verk som publiceras på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddade. All användning som inte är tillåten enligt den tyska upphovsrättslagen kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare eller upphovsman. Detta gäller särskilt kopiering, redigering, översättning, lagring, bearbetning eller reproduktion av innehåll i databaser eller andra elektroniska medier och system. Innehåll och bidrag från tredje part markeras som sådant. Det är inte tillåtet att obehörigt reproducera eller överföra enskilda delar av innehållet eller hela sidor, och detta är straffbart enligt lag. Det är endast tillåtet att göra kopior och nedladdningar för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk. Länkar till leverantörens webbplats är välkomna när som helst och kräver inte samtycke från leverantören av webbplatsen. Visning av denna webbplats i externa ramar är endast tillåten med tillstånd.

Dataskydd / 3

Läs mer om dataskydd här.